Lễ ra mắt Hệ thống Nhà UTS năm học 2023 - 2024 UTS Lễ ra mắt Hệ thống Nhà UTS năm học 2023 - 2024 UTS

Game bài đổi thưởng Mê đổi thưởng

    Kể từ năm học 2022 – 2023, Hệ thống Nhà UTS đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong quá trình học tập và trải nghiệm của Cộng đồng UTS. Những hoạt động thi đua về Học thuật và Sự kiện của Hệ thống Nhà xuyên suốt năm học mang đến một luồng gió của tinh thần quốc tế, thúc đẩy tình đồng đội, ý thức trách nhiệm, tài năng cá nhân, và điều quan trọng nhất là thắt chặt tình bạn và tạo sự gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong cộng đồng Nhà nói riêng và Cộng đồng UTS nói chung.

      Tin tức và sự kiện nổi bật