Lịch năm học - UTS

Game bài đổi thưởng Mê đổi thưởng

Lịch năm học

Mỗi ngày học, mỗi ngày sống là một ngày khám phá trong hạnh phúc của từng học sinh UTS. Xuất phát từ quá trình nghiên cứu giáo dục chuyên sâu, chương trình học tập tại UTS được thiết kế nhằm đưa việc học trở thành trách nhiệm và sở thích của từng học sinh, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc học đối với bản thân và xã hội, qua đó hình thành thói quen học tập suốt đời. Học sinh UTS học ở trên lớp, học ở nhà, học từ thầy cô, bạn bè và học ở ngoài cuộc sống.

Lịch năm học được cập nhật vào mỗi đầu năm học với các khung thời gian dự kiến cho từng hoạt động khuyến khích người học chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị tốt cho hành trình mới.

Thời gian chính thức của từng hoạt động có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình vận hành thực tế và quy định của các Cơ quan chủ quản. Thông tin sẽ được cập nhật đến người học thông qua ManageBac hoặc Giáo viên Chủ nhiệm trước mỗi hoạt động xuyên suốt năm học.

Download