Giáo dục cảm xúc và xã hội - UTS Giáo dục cảm xúc và xã hội - UTS

Game bài đổi thưởng Mê đổi thưởng

Giáo dục cảm xúc và xã hội

Giới thiệu

Giáo dục cảm xúc và xã hội (Social Emotional learning) là chương trình được UTS áp dụng để xây dựng và triển khai môn học Kỹ năng sống đến học sinh từ Tiểu học đến hết Trung học phổ thông. Chương trình nhằm ươm dưỡng những phẩm chất đáng quý ở mỗi học sinh, giúp học sinh nhận thức và thấu hiểu bản thân, xây dựng các mối quan hệ xung quanh, giao tiếp, hợp tác và ra quyết định có trách nhiệm. Bên cạnh đó, học sinh còn được học về các khái niệm cơ bản trong thị trường lao động, kết hợp giữa hiểu mình, hiểu thị trường để khoanh vùng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và lập kế hoạch trải nghiệm công việc tiềm năng đó.

Hiểu về bản thân, thích ứng với cuộc sống

Định hình nghề nghiệp tương lai

CÁC NHÓM KĨ NĂNG

Các nhóm kỹ năng của chương trình được dựa trên mô hình và tiêu chuẩn của UNICEF (UNICEF Life skills Learning and Teaching: concepts and standard), bao gồm:

Nhận thức và làm chủ bản thân

Nhận thức xã hội

Làm chủ các mối quan hệ

Ra quyết định có trách nhiệm

Tìm hiểu thêm

Cùng lắng nghe những chia sẻ từ thầy cô UTS về chương trình học rất đặc biệt này: