Đăng ký nhập học - UTS

Game bài đổi thưởng Mê đổi thưởng

Đăng ký nhập học

  1
  Phiếu đăng ký nhập học

  Phụ huynh hãy hoàn tất phiếu này và tải phiếu đăng ký xuống thiết bị.

  Phiếu đăng ký nhập học UTS

  Sau khi hoàn thành, Phụ huynh đăng tải phiếu lên ở đây:

  Chọn tệp tải lên

  2
  Tải khai báo y tế

  Chọn tệp tải lên

  3
  Bản sao giấy chứng nhận đã tiêm chủng (đối với Mầm non)

  Chọn tệp tải lên

  4
  Bản sao giấy khai sinh (trích lục), hoặc Bản dịch khai sinh có công chứng (nếu là người nước ngoài)

  Chọn tệp tải lên

  5
  Bản sao Hộ khẩu, hoặc Bản sao Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)

  Chọn tệp tải lên

  6
  Bản gốc Học bạ (dành cho học sinh từ lớp 2 trở lên)

  Chọn tệp tải lên

  7
  Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối với Trung học cơ sở)

  Chọn tệp tải lên

  8
  Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Trung học (đối với Trung học cơ sở)

  Chọn tệp tải lên

  9
  Giấy giới thiệu chuyển trường (đối với học sinh chuyển trường trừ học sinh các lớp đầu cấp (vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10)

  Chọn tệp tải lên

  10
  Phiếu đăng ký dịch vụ trường học UTS

  Phụ huynh hãy hoàn tất phiếu này và tải phiếu đăng ký xuống thiết bị.

  Phiếu đăng ký dịch vụ trường học UTS

  Sau khi hoàn thành, Phụ huynh đăng tải phiếu lên ở đây:

  Chọn tệp tải lên

  11
  Phiếu đăng ký đưa đón học sinh

  Phụ huynh hãy hoàn tất phiếu này và tải phiếu đăng ký xuống thiết bị.

  Phiếu đăng ký đưa đón học sinh

  Sau khi hoàn thành, Phụ huynh đăng tải phiếu lên ở đây:

  Chọn tệp tải lên

  12
  Phiếu khai báo thông tin sức khỏe học sinh

  Phụ huynh hãy hoàn tất phiếu này và tải phiếu đăng ký xuống thiết bị.

  Phiếu khai báo thông tin sức khỏe học sinh

  Sau khi hoàn thành, Phụ huynh đăng tải phiếu lên ở đây:

  Chọn tệp tải lên

  GỬI ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC