Chương trình học - UTS

Game bài đổi thưởng Mê đổi thưởng

Chương trình học
Cấu phần chương trình giáo dục tại UTS

Tại UTS, niềm yêu thích và động lực học tập tự nhiên của học sinh là vô cùng quan trọng. Với chương trình học được nghiên cứu và tối ưu hóa, học sinh UTS không chỉ được học những bài học có giá trị nền tảng và lâu dài, mà còn được chơi, được chạy, được trải nghiệm qua đa dạng các hình thức hoạt động, thử thách, lớp học và môi trường… Chương trình học tại UTS bao gồm: chương trình Quốc gia, chương trình Tiếng Anh và chương trình Ươm dưỡng tài năng. 

Chương trình Quốc gia

Chương trình được tối ưu hóa dựa trên chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.  Chương trình bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại. 

Chương trình Tiếng Anh

Chương trình Tiếng Anh tại UTS bao gồm các môn học đa dạng, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, mang đến cho học sinh cơ hội phát triển năng lực học thuật chuẩn quốc tế song song nâng cao các kỹ năng công dân toàn cầu. Phụ huynh, Học sinh có thể lựa chọn một trong hai chương trình sau:

Chương trình Tiếng Anh Oxford - Anh Quốc (Oxford International Curriculum)

Được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia Nhà Xuất bản Đại học Oxford, dựa trên Khung chương trình phổ thông chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh. Phương pháp tiếp cận của chương trình vô cùng độc đáo: lấy niềm vui là trung tâm học tập. Chương trình gồm 06 môn học: Toán học, Khoa học, Dự án Kỹ năng Công dân Toàn cầu, Tiếng Anh, Sức khỏe và Quản lý cảm xúc xã hội và Khoa học Máy tính

Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn Common Core - Hoa Kỳ

Được xây dựng theo một danh sách tiêu chuẩn có chọn lọc từ Bộ Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung (Common Core State Standards - CCSS) và Bộ Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Mới (Next Generation Science Standards – NGSS). Chương trình bao gồm ba môn học: Toán, Tiếng Anh và Khoa học.

Chương trình ươm dưỡng tài năng

Chương trình trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và trau dồi những phẩm chất cốt lõi để học sinh có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Chương trình gồm 4 phần: giáo dục thể chất, phát triển cá nhân và kỹ năng xã hội, nghệ thuật, khoa học và công nghệ.